ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ – ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα εντατικό, βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο εβδομάδων για νέες και νέους 13-19 ετών σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο.

Με αφορμή τεχνολογικές εφαρμογές οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και αντιμετώπισαν συνεργατικά ένα ευρύ φάσμα αποστολών, κατασκευών, παιχνιδιών μάθησης και δοκιμασιών.

Βίωσαν μια διαδρομή εμπειριών μάθησης που προκαλεί δημιουργικούς τρόπους σκέψης για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Προπονεί την κριτική σκέψη, καθώς και πρακτικές για αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία. Καλλιεργεί την ικανότητα να αξιοποιούν τις γνώσεις, τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους ως ευέλικτα εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να προσαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σε καινοτόμες εφαρμογές

 

Μέσα από αυτή τη διαδρομή ενθαρρύναμε τους συμμετέχοντες νέους:

να καλλιεργούν τη δημιουργική περιέργειά τους

να μαθαίνουν με πολλαπλούς τρόπους, μέσα από την ανακάλυψη, τον πειραματισμό, τη δημιουργία και το μοίρασμα

να προσεγγίζουν τεχνολογικά εργαλεία με διερευνητική διάθεση

να αυτοσχεδιάζουν και να πειραματίζονται

να σκέφτονται και να ενεργούν ως δημιουργοί τεχνολογίας και όχι ως απλοί καταναλωτές ή δοκιμαστές

να οδηγούν οι ίδιοι τη μάθησή τους με βάση τα ενδιαφέροντά τους

να θέτουν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις

να αναλύουν, αποδομούν συστήματα

να ξανασχεδιάζουν τα δικά τους συστήματα και user interfaces

να συνδυάζουν εργαλεία, τρόπους σκέψης και μεθοδολογίες με πρωτότυπους τρόπους σε νέες εφαρμογές

να συνεργάζονται και επικοινωνούν αποτελεσματικά

να δημιουργούν εγκαταστάσεις που παντρεύουν τον ψηφιακό και τον φυσικό κόσμο, με πρακτικά εργαλεία

να αντιλαμβάνονται τα παιχνίδια ως συστήματα με κοινούς κανόνες για όλους τους παίκτες

να σχεδιάζουν παιχνίδια

να πειραματίζονται με αλλαγές στους κανόνες και τα δομικά συστατικά των συστημάτων

να κατασκευάζουν πρωτότυπα για την αξιολόγηση ιδεών, να τα δοκιμάζουν και να τα βελτιώνουν

να αναπτύσσουν δημιουργική αυτοπεποίθηση

να καινοτομούν, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Project design:
Development:

Copyright © 2013-2014 flowathens.com. All rights reserved