ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ NEUE SCHULE ATHEN

Εκπαιδεύσαμε 22 δασκάλους και νηπιαγωγούς του σχολείου Neue Schule Athen στη “Δημιουργική Τάξη”. Το διήμερο βιωματικό εργαστήριο  διοργανώθηκε από το Flow Athens, με εκπαιδευτή τον Θεμιστοκλή Γκιών. Η «Δημιουργική Τάξη» αποτελεί μέρος των εκπαιδεύσεων για εκπαιδευτικούς από τον οργανισμό Partners for Youth Empowerment, με αποστολή την ενδυνάμωση των νέων και των εκπαιδευτικών.

Το εργαστήριο αυτό βασίζεται σε ένα ολοένα και αυξανόμενο πλήθος μελετών που συμπεραίνουν ότι «οι δεξιότητες του 21ου αιώνα», όπως είναι η δημιουργικότητα, η κοινωνικότητα, η συναισθηματική ωριμότητα και η ευχέρεια στην άμεση επίλυση προβλημάτων, είναι απαραίτητες για την επιτυχία σε έναν ολοένα αυξανόμενο πολύπλοκο κόσμο. Οι ίδιες δεξιότητες ενισχύουν δραματικά τον αντίκτυπο των δασκάλων μέσα στην τάξη.

Οι εκπαιδευτικοί έμαθαν στη «Δημιουργική Τάξη» πώς να καλλιεργούν αυτές τις σημαντικές δεξιότητες στα παιδιά. Αποκόμισαν εύκολα υλοποιήσιμες, σύντομες και ευφάνταστες δραστηριότητες που ενθαρρύνουν ακόμη και τον πιο αρνητικό μαθητή, να συμμετέχει στην μαθησιακή διαδικασία. Ανακάλυψαν στρατηγικές για την οικοδόμηση ισχυρών δεσμών εκπαιδευτικού/μαθητή, για την καλλιέργεια αυτοπεποίθησης και κινήτρων για δημιουργία στους μαθητές, και για τη μεταμόρφωση της τάξης σε ένα δυναμικό και ενδιαφέρον μαθησιακό περιβάλλον. Η αποτελεσματική προσέγγιση της PYE μαθαίνεται και εφαρμόζεται πολύ σύντομα και με άμεσο αντίκτυπο. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα σε τάξη και σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Συνδυάζοντας την βιωματική εκπαίδευση αλλά και δραστηριότητες βασισμένες στις τέχνες, αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο έδωσε στους διδάσκοντες τα εργαλεία για να κερδίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους στην τάξη, οποιοδήποτε μάθημα κι αν διδάσκουν. Η εφαρμογή των εργαλείων αυτών στην πράξη, θα καλλιεργήσει με την σειρά της, δεξιότητες στους μαθητές όπως η αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα, και η ενσυναίσθηση. Η εκπαίδευση βασίστηκε στην πεποίθηση ότι οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν ειδικές γνώσεις πάνω στις τέχνες, για να μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες πρακτικές βασισμένες στις τέχνες μέσα στην τάξη για να ζωντανέψουν το μάθημά τους. Οι πρακτικές αυτές περιλάμβαναν: αφήγηση, ποίηση, δημιουργική γραφή, θέατρο, χορό, μουσική, εικαστικές τέχνες και άλλα.

Η εκπαίδευση προσέφερε στους διδάσκονες μεθόδους προσωπικής ανάπτυξης, που τους επαναπροσδιορίζει και αναδομεί τον ενθουσιασμό τους για την διαδικασία της εκπαίδευσης.

 

Πώς αξιολόγησαν οι συμμετέχοντες τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης

Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες δασκάλους και νηπιαγωγούς να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο του εργαστηρίου "Δημιουργική Τάξη" στο τέλος της εκπαίδευσης.

 

100% των συμμετεχόντων έμειναν "απόλυτα" ή "πολύ" ικανοποιημένοι από την εκπαίδευση στη "Δημιουργική Τάξη"

93% των συμμετεχόντων βρήκαν "πάρα πολύ" ή "πολύ" χρήσιμα για τη δουλειά τους τα πράγματα που έμαθαν στη Δημιουργική Τάξη

100% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι το εργαστήριο Δημιουργική Τάξη θα επηρεάσει "πάρα πολύ" ή "πολύ" τον τρόπο που εργάζονται με παιδιά στην τάξη

100% των συμμετεχόντων δασκάλων και νηπιαγωγών θα συνέστηναν τη "Δημιουργική Τάξη" σε συναδέλφους της εκπαιδευτικής βαθμίδας τους

 

Μαρτυρίες των συμμετεχόντων δασκάλων και νηπιαγωγών για το τι έμαθαν στη Δημιουργική Τάξη:

«Έμαθα νέους τρόπους προσέγγισης των μαθητών, ώστε να πετύχω την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στο μάθημά μου.»

«[Ανακάλυψα εργαλεία ώστε] να γίνει το μάθημα ελκυστικό και να μπορέσουν [οι μαθητές] να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.»

«Η δημιουργικότητα μπορεί να υπάρξει σε κάθε μάθημα. Όλοι μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί.»

«Βίωσα τη χαρά της δημιουργικότητας και θέλω να περάσω αυτό το βίωμα και στους μαθητές μου.»

 «Ανακάλυψα ότι η δημιουργικότητα υπάρχει παντού και παίρνει πολλές διαφορετικές μορφές. Επίσης, η δημιουργικότητα σημαίνει ελευθερία και χαρά.»

«Ανακάλυψα την ύπαρξη της δημιουργικότητάς μου, διαφορετικούς τρόπους σκέψης με χρήσιμη εφαρμογή και εντός και εκτός τάξης και εφαρμογές ανάπτυξης ή καλύτερα εντοπισμού της δημιουργικότητας των παιδιών.»

«Κατάλαβα ότι η δημιουργία είναι μέσα μας και το μόνο που χρειάζεται είναι να την εξωτερικεύσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε χωρίς να νιώθουμε το φόβο της αποτυχίας.» 

«Η δημιουργικότητα δίνει χαρά σ’αυτόν που διδάσκει και στους μαθητές.»

«Θυμήθηκα πόσο σημαντική είναι η δημιουργικότητα στη διδασκαλία.»

«Ανακάλυψα ότι ένα τέτοιο σεμινάριο δείχνει στο δάσκαλο που νομίζει ότι δεν είναι δημιουργικός, ότι αυτό το κομμάτι ζει μέσα του.»

«Η δημιουργικότητα μόνο θετικά συναισθήματα μπορεί να μας δημιουργήσει.»

«Έμαθα να μην αφήνω στο αναλυτικό πρόγραμμα να καταπιέζει την δημιουργικότητά μου.»

«Έμαθα πώς να χρησιμοποιώ ουσιαστικά και προς όφελος των μαθητών μου τη δημιουργικότητά μου.»

«Ανακάλυψα πως όλα γίνεται να τα μάθεις με τόσο ωραία βιωματικά παιχνίδια. Να αφεθείς και να βγάλεις την δημιουργικότητά σου και να την περάσεις και στους άλλους.»

«Θα παίρνω πιο πολλά δημιουργικά ρίσκα.»

«Θα μπορέσω να κάνω το μάθημά μου πιο ενδιαφέρον και πιο εύκολο για τα παιδιά να συμμετέχουν με ενεργό τρόπο και πολύ παιχνίδι.»

 

Για ποιους λόγους θα σύστηναν οι συμμετέχοντες το εργαστήριο σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς:

«Πρωτοποριακό για τον χώρο της εκπαίδευσης»

«Μπορεί να καλύψει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες»

«Μπορεί να έχει εφαρμογή σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα»

«Πέρα από τις αμέτρητες ιδέες που μου έδωσε, γέμισε τις «δημιουργικές δεξαμενές» μου και μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω το έργο μου.»

«Γιατί πέρασα υπέροχα, γέλασα και έμαθα με πολύ βιωματικό τρόπο πώς να χρησιμοποιώ τη δημιουργικότητά μου.»

«Γιατί μπορώ να διανθίσω την καθημερινότητα εξάπτοντας τη δημιουργική φαντασία των παιδιών και να μαθαίνουν με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο.»

«Σου δίνει στη διάθεσή σου πολλά εργαλεία αλλά και τον τρόπο να ανακαλύψεις κι άλλα μόνος σου.»

«Γιατί και περνάς καλά και ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα!»

«Απολαυστικό σεμινάριο, πολύ διευρυντικό και γεμάτο ιδέες. Πολύ ρεαλιστικό και βιωματικό.»

«Είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή καλύτερα απαραίτητο!! Σου εμφανίζει καινούριους δρόμους, νέους ορίζοντες και μια ζωή γεμάτη δημιουργικότητα και χωρίς όρια.»

«Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τη δημιουργικότητά σου. Υπάρχει και αξίζει.»

«Είναι δημιουργικό, Ευχάριστο. Ό,τι είδαμε-κάναμε είναι και εφαρμόσιμα!!!»

Project design:
Development:

Copyright © 2013-2014 flowathens.com. All rights reserved