ΟΜΙΛΟΣ FLOW

Ετήσιος κύκλος βιωματικών εργαστηρίων για προσωπική αντίληψη και ανάπτυξη, στον οποίο νέοι 12-18 ετών αντιμετωπίζουν ομαδικές αποστολές, κατασκευές, παιχνίδια μάθησης και δοκιμασίες, που τους ενθαρρύνουν να ανακαλύπτουν, να συνεργάζονται και να δημιουργούν τα δικά τους μονοπάτια μαθησιακών εμπειριών.

 

Aξιοποιούμε καλές πρακτικές βιωματικής μάθησης σε ένα  ευέλικτο περιβάλλον που συνδέει τη μάθηση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων. Αφήνουμε χώρο για ελεύθερη έκφραση και δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για να ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. 

Δανειζόμαστε εργαλεία και τρόπους σκέψης από διαφορετικές επιστήμες, ενθαρρύνοντας κάθε συμμετέχοντα να χαράζει μια πιο προσωπική διαδρομή που προσφέρει εσωτερική ικανοποίηση, είτε αυτή βρίσκει εφαρμογή στη μάθηση είτε γενικότερα.

Έτσι, δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαθητές να καλλιεργούν δημιουργικούς τρόπους σκέψης για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Προπονούν την κριτική σκέψη, καθώς και τρόπους εργασίας για αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία. Εξασκούν δεξιότητες και εργαλεία σημαντικά για τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους. 

 

“Η μάθηση είναι αυτό που κάνω εγώ στον εαυτό μου, ενώ η εκπαίδευση είναι αυτό που κάνουν οι άλλοι σε μένα”,
παρατηρεί πολύ εύστοχα ο διευθυντής του MIT Media Lab, Joi Ito.

Η είδος της ουσιαστικής μάθησης που μας αφορά στο Flow, είναι μια εσωτερική διαδικασία που συμβαίνει όταν ο μαθητής ενδιαφέρεται και εμπλέκεται ο ίδιος ενεργά.

Επειδή η μάθηση αναπτύσσει. Ξεδιπλώνει. Αποκαλύπτει. Αναδεικνύει τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Τού δίνει πολύπλευρα ερεθίσματα για να καλλιεργήσει τις ιδιαίτερες κλίσεις του. Τον ενθαρρύνει να πειραματίζεται, να ανακαλύπτει το μονοπάτι μάθησης που του ταιριάζει καλύτερα, να χαράζει ο ίδιος τη διαδρομή για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη.

Τα δύο τρίτα των επαγγελμάτων που θα εξασκήσουν στη σταδιοδρομία τους οι σημερινοί νέοι δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη. Κάποια από αυτά θα προκύψουν από τη σύνθεση γνώσεων και την εφαρμογή παλιών μεθόδων σε νέους τομείς. Βασική ικανότητα για την επιβίωση σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι η προσαρμοστικότητα.
Ενθαρρύνουμε τους νέους να μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τις γνώσεις, τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους ως ευέλικτα εργαλεία, τα οποία θα μπορούν να προσαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σε καινοτόμες εφαρμογές.

 

Ας φανταστούμε ότι συμμετέχουμε με μια ομάδα μαθητών στον όμιλο Flow και ας αφεθούμε να βιώσουμε την εμπειρία.

Συμμετέχουμε σε μικρές ομάδες και αντιμετωπίζουμε συνεργατικά ένα ευρύ φάσμα αποστολών, κατασκευών, παιχνιδιών μάθησης και δοκιμασιών, που οδηγούνται από τα ενδιαφέροντά μας. 

Ερχόμαστε στα εργαστήρια με ανοικτό μυαλό και αισθήσεις. Συχνά δεν ξέρουμε εκ των προτέρων τι θα μάθουμε, οπότε λειτουργεί το στοιχείο της έκπληξης. Δοκιμάζουμε διαφορετικά ερεθίσματα και ανακαλύπτουμε καινούργιες ιδέες που ίσως δεν έχουμε ξαναεπισκεφτεί. Προπονούμε την κριτική σκέψη. Επανεξετάζουμε πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα.

Φωτίζουμε γνώριμα εργαλεία από νέες οπτικές γωνίες, σε μια προσωπική διαδικασία ανακάλυψης και ταυτόχρονα μια συλλογική διαδικασία μοιράσματος. Πειραματιζόμαστε με διαφορετικές στρατηγικές και ανακαλύπτουμε ποιες λειτουργούν καλύτερα. Καλλιεργούμε δημιουργικούς τρόπους σκέψης για την επίλυση προβλημάτων.

Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Ακούμε ενεργά. Διαπραγματευόμαστε. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο. Λειτουργούμε ομαδικά.

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε πρωτότυπα παιχνίδια. Προτείνουμε αλλαγές στους κανόνες. Δοκιμάζουμε και βιώνουμε τι λειτουργεί καλύτερα στην πράξη. Στα εργαστήριά μας, αυτό που δε λειτουργεί, δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το τι τελικά μπορεί να λειτουργήσει και για τη διαδικασία εξέλιξης του παιχνιδιού. Η αποτυχία είναι μέρος του παιχνιδιού. Δε μας αποθαρρύνει. Επαναπροσδιορίζουμε και δοκιμάζουμε διαφορετικές προσεγγίσεις.

Αξιοποιούμε την τεχνολογία ως ενισχυτή της δημιουργικής περιέργειας. Γινόμαστε δημιουργοί στο διαδίκτυο αντί να παραμένουμε παθητικοί καταναλωτές περιεχομένου. Αφηγούμαστε τις δικές μας ιστορίες, συνθέτοντας ιστοσελίδες, αναμιγνύοντας video και εικόνες. Μοιραζόμαστε τις εμπνεύσεις και τις δημιουργίες μας. Παντρεύουμε τον ψηφιακό με το φυσικό κόσμο στο physical computing.

Eξασκούμε διαφορετικούς τρόπους σκέψης στο χώρο των τριών διαστάσεων σε μικρή και μεγάλη κλίμακα, με ασυνήθιστες περιστροφές ζαριών, κατασκευές, γρίφους και παιχνίδια μάθησης.

Προπονούμε τη συνειδητότητα και τον έλεγχο του ανθρώπινου σώματος. Το σώμα γίνεται συνέχεια του μυαλού. Συμμετέχει, επικοινωνεί, αισθάνεται και αποκαλύπτει τη σχέση μας με το περιβάλλον.

Καλλιεργούμε νοοτροπία δημιουργού. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Πειραματίζομαστε. Επεμβαίνουμε σε συστήματα, εργαλεία, προϊόντα και εφαρμογές. Τα βελτιώνουμε. Φτιάχνουμε νέα. Καινοτομούμε.

Aνακαλύπτουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις μας μέσα από πολύπλευρα ερεθίσματα. Αναπτύσσουμε δεξιότητες και εργαλεία σημαντικά για τη ζωή μας και τη σταδιοδρομία μας. 

Project design:
Development:

Copyright © 2013-2014 flowathens.com. All rights reserved